Hakkımızda

Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini arttırmaları, kendileri ve toplum için değer yaratan bireyler olarak gelişmeleri için fırsatlar sunan bir merkez olma amacıyla kurulmuştur.

Farklı sektörlerden kuruluşlar ile öğrencileri bir araya getiren tanıtım toplantıları, etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin ve mezunların çeşitli iş kolları, iş alanları ve mesleklerdeki kariyer olanakları ile ilgili bilgi ve ilgili sektör temsilcilerinden tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, Kariyer merkezimiz, gerçekleştirdiği etkinlikler ile öğrencilerimiz ile iş adamı, deneyimli akademisyen ve birçok profesyoneli buluşturmakta ve öğrenci ile iş dünyası arasında köprü vazifesi görmektedir. Öğrencilerimiz mesleki gelişim ve kariyerlerini henüz eğitim aldıkları yıllarda daha etkin planlayabilmekte ve yönetebilmektedirler.

Öğrencilerimiz, profesyonellere kendilerini tanıtarak mesleki tecrübe kazanma şansı elde ederken, profesyoneller de kendi iş ve faaliyet alanlarına uygun kalifiye insan kaynağına stajlar ve etkinliler vasıtasıyla etkin ve etkili erişim imkânı elde etmektedirler.

Kariyer Merkezimizde, Öğrencilerimize iş arayışlarına başlarken görüşmelere hazırlık, işe başvuru, özgeçmiş hazırlama, kariyer hedeflerini belirleme konularında da destek verilmekte ve mezuniyet sonrasına donanımlı olarak hazırlanmış bireyler olarak adım atmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca, Mezunlarımız için piyasadaki iş olanakları araştırılarak, uygun fırsatlar için iş dünyası ve mezunlarımız arasında iletişim olanakları her zaman diri tutulmaktadır.
 
558 KGTÜ Kariyer Merkezi Yonergesi Eki indir