Bilgini Yarıştır

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üniversiteli gençlerimizin “Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması” temasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla Ticaret Bakanlığı bir makale yarışması gerçekleştirilecektir. Makale yarışmasına lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilmekte olup yarışmayla ilgili detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma web adresinden ve ekli Afiş ile Duyuru Metninden ulaşılabilmektedir.

 
2804 YarışmaAfişi Eki indir
2804 DuyuruMetni Eki indir